Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η σχολική βιβλιοθήκη, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε σχολικής μονάδας και οργανώθηκε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας.   Τα βιβλία προέρχονται από αγορές και από δωρεές οργανισμών, φορέων, ιδιωτών, εκδοτικών οίκων καθώς και από αποστολές του Υπουργείου Παιδείας.

 

Πρόσθετες πληροφορίες