Εκπαιδευτικοί

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Άννα Παπανικολάου Θεολόγος  Διευθύντρια

Μαρίνα Κριτσωτάκη

Αγγλικής Φιλολογίας  
Μαρία Μουταφτσή Φυσικής Αγωγής   
Φωτεινή Γκανιάτσου Φιλόλογος  
Μαρία Κουκουτσίδου Φιλόλογος  
Όλγα Ντρέλια Φιλόλογος  
Ιωάννης Παπαζαχαρίας Φιλόλογος  
Χαράλαμπος Παπαπέτρου  Μαθηματικός   
Δημήτριος Ζευγίτης  Φυσικός  
Κυριακή Κουκουτσίδου Πληροφορικής  

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες