2017-2018

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Άννα Παπανικολάου Θεολόγος/Διευθύντρια (Μόνιμη)  

Μαρίνα Κριτσωτάκη

Αγγλικής Φιλολογίας (Μόνιμη)  
Μαρία Μουταφτσή Φυσικής Αγωγής (Μόνιμη)   
Φωτεινή Γκανιάτσου Φιλόλογος (Αναπληρώτρια)  
Μαρία Κουκουτσίδου Φιλόλογος (Αναπληρώτρια)  
Όλγα Ντρέλια Φιλόλογος (Αναπληρώτρια)  
Ιωάννης Παπαζαχαρίας Φιλόλογος (Αναπληρωτής)  
Χαράλαμπος Παπαπέτρου  Μαθηματικός  (Αναπληρωτής)  
Δημήτριος Ζευγίτης  Φυσικός (Αναπληρωτής)  
Κυριακή Κουτσόμηνου Πληροφορικής (Αναπληρώτρια)  

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες